تازه مسلمانان

کریستین زهرا گیومکریستین گیوم،مسیحی تازه مسلمان شده، استاد دانشگاه، متولد فرانسه، مدد کار اجتماعی و فیلم ساز است که چندی پبش به همراه گروهی عازم منطقه والفجر هشت شلمچه شد و همراه با روایت راوی از وقایع جنگ می گریست.


اندکی در مورد مسلمان شدنش:


او در مورد علت مسلمان شدنش می گوید که به دنبال حقیقت بوده و به اسلام رسیده است و زمینه اسلام آوردنش را آشنایی با چند مسلمان در دانشگاه می داند. او ایران را دوست دارد و معتقد است که در ایران ایمان هست ولی در فرانسه نیست. بعد از اسلام آوردنش نامش را به زهرا تغییر می دهد و هم اکنون با عنوان کریستین زهرا گیوم شناخته شده است.


پ.ن: تشرف زهرای عزیز به اسلام را به او تبریک گفته و برایش از خداوند متعال طلب توفیق و سعادت می کنیم...